Thursday, January 27, 2011

माहा ई-सेवा केंद्र बोरगाव बाज़ार

माहा ई-सेवा केंद्रात आता मिळनार घरपोच सेवा या केंद्रमुळॆ आता तालूक्याला जाण्याची गारज पाडनार नाहि.

9 comments:

sunil mahor said...

बोरगाव बाजार माहा ई-सेवा केंद्रमधेअता मिळ्नार सर्व जिल्हातले सातबारे व इतर कागदपत्रे.त्या मूळॆ नागरिकांची गैरसोय होनार नाही.
त्यासाटी नागरिकांचे सहकार्य अपेशित आहे.

sunil mahor said...

महा ई-सेवा केंद्रात मिळ्नार खालिल सुविधा.

* सात बारा व नमुना नं. ८
* रहिवासी व जातीचे प्रमा्णप्रत्र
* वयआधिवास प्रमाणप्रत्र
* भुमिहिन प्रमाणपत्र
* डोगरी भागाचे प्रमाणपत्र
* रेशन कार्ड वाटप
* ऊत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
* आरटीओ विभागाच्या सुविधा
* रेल्वे तिकिट बुकिंग
व शासनाच्या अनेक सुविधा ..........

sunil mahor said...

नियतीच्या तराजुशी
वशिला नाही.
दाबणं नाही.
टेबलाखालचे
व्यवहार
नियतीला मंजुर
नाहीत.जशी
साधना,तसं माप ,
देव नाही.
नशीब नाही .
आजच्या समग्रतेत उध्याचे
फुल्णं,बहरणं
नकीच बहरेन आपले.केंद्र
महा ई-सेवा केंद्र बोरगाव बाजार............

sunil mahor said...

प्राप्तकाळ हा विशाल भूधर,
सुंदर लेणी तयात खोदा
विक्रम काही तरी
कर चला तर अता........
महा ई-सेवा केंद्र चालू कर.........

sunil mahor said...

लहरो से डरकर नोका
पार नही
होती!!
कोशीस करने वालो की
हार नही होती!!...

sunil mahor said...

बोरगाव बाजार च्या महा ई -सेवा मुळे नागरिकांचीगेर सोय दुर झाली
अता लोकांना तलुक्याला जाने वाचले
अता नागरिकां काम वेळेवर होनार यात शांका नाही
त्या साटीनागरिकांचे सहकार्य अपेसित आहे
THANKS TO YOU MR I A S .कुणाल कुमार
साहेब आणी अमीन सर CMS COMPUTERS
आणी ऒल विईली...........................

sunil mahor said...

महा ई-सेवाकेंद्र सुलतानपुर
माझे सर्वात प्रिय तालुका म्यानेजर
व माझे जवळचे प्रिय मित्र
नितीन वेताळ साहेब....
मो .९४२३१५४५२०
THANKS TO HELP

sunil mahor said...

माहा ई-सेवा केंद्र अजिंटा
माझे प्रिय दाजी व गुरु & मित्र
अशे अमचे नातं
राजेंद्र काळे साहेब
मो.९९२२७२३६३३,
९४०४९८२३०० ........

sunil mahor said...

*सिल्लोड तलुक्यातील महा ई-सेवाकेंद्र संचालक*

ईश्वर माहोर ,बोरगाव बाजार- मो .९६३७३४५१७४
ईश्वर माहोर,तळणी -मो.९६३७३४५१७४
राजेंद्र कळे ,अजिटा - मो .९४०४९८२३००
अनिल राऊत, शिवना - मो .९८९०४९३१७७
योगेश माहेज,देउळगाव बाजार - मो .९९७०१७७८८१
गजानन कोरडे, मंगरुळ - मो .९५४५७८३००८
पि.डी. निकुंभ,भराडी -मो .८४४६२१४५४०
भास्कर पारखे ,घाटनाद्र -मो.९४०४६८०६८३
प्रमोद शेजुळ, ऊपळी -मो.९८५०९४६९६१
सचिन चोबे,गोळेगाव -मो.९४०५४६९००९
अनिता सेजुळ ,लोनवाडी -मो.९८५०९४६९६१
रुपेश जेस्वाल ,लिहाखेडी मो .९८२२२७०८३५
योगिता जॆस्वाल ,सारोळा मो.९७६४३५६६०५
दिपक गायके,सिल्लोड -मो.९२२६००००८७
सुनिल बोराडे,भवन -मो .९४२२३४७४०७