Thursday, January 27, 2011

सबसे बडी सेवा हॆ जिवन की खुशियों दुसरो कें साथ बाटाना

महा ई-सेवा केंद्रात मिळ्नार खालिल सुविधा.

* सात बारा व नमुना नं. ८
* रहिवासी व जातीचे प्रमा्णप्रत्र
* वयआधिवास प्रमाणप्रत्र
* भुमिहिन प्रमाणपत्र
* डोगरी भागाचे प्रमाणपत्र
* रेशन कार्ड वाटप
* ऊत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
* आरटीओ विभागाच्या सुविधा
* रेल्वे तिकिट बुकिंग
व शासनाच्या अनेक सुविधा ..........

No comments: