Thursday, January 27, 2011

महा ई- सेवा केंद्र बोरगाव बाजार

http://wwwborgaonbaza-mahaesevakendra.blogspot.com/

महा ई सेवा केद्रं म्हणजेच ज्या ठिकाणाहुन गावातील लोकांना तालुका स्तरावरील सुविधा गावात मिळ्ण्या केंद्र स्थापन्यासाठी केद्रंसरकारणे केलेली एक योजना ज्या मधे सर्व पारदर्शक व्यवहार केल्या जाईल जो सर्व आन लाईन असल्याने सुरक्षीत राहील.व गावातील एक सुशीक्षीत बे रोजगाराला उद्योग मिळेल.

No comments: