Saturday, January 29, 2011

महा ई-सेवा या योजनेतंर्गत तात्काळ सर्टिफिकेटस पुरविण्याची सुविधा ई-गव्हर्नन्स्मुळे उपलब्ध होईल का ?

या यंत्रणेमध्ये ऑन लाईन आज अर्ज केला तर मला टोकन नंबर मिळाला तर इंटरनेटवर जाऊन हे मला पाहता येईल की माझा अर्ज आता कुठे आहे? कोणत्या कारणाने तो प्रलंबित आहे ? माझ्या नंतर कोणी अर्ज केला आहे ? आज जी सिस्टीम आहे त्यात ही माहिती मिळत नाही. एक अधिकारी तीन चार दिवसात दाखला देतो म्हणजे अशा प्रकारच्या अधिकार्‍याची माहिती संपूर्ण राज्यभर कॉम्युटर स्क्रिंनवरुन प्रसारीत होईल. मग त्या अधिकार्‍याच्या अडचणी काय आहेत त्याचा खोलपर्यंत जाऊन तो प्रश्न सोडविता येईल. अधिकार्‍यातील कमीपणा त्यांच्या लक्षात आणून देऊन अशी दिरंगाई टाळता येईल व त्यांना समज देऊन त्यांच्याकडून काम करुन घेता येईल.

No comments: