Thursday, January 27, 2011

महा ई-सेवा केंद्र बोरगाव बाजार

महा ई-सेवा केंद्रामधुन सर्व सुविधा मिळने सुरु झाल्या आहे.
व ई गर्व्हनंस सेवांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

1 comment:

sunil mahor said...

महा ई-सेवा केंद्रमधुन मोटर वाहनांचे लायसन व पोलिसी मीळ्ने चांलू आहे.सोबत जनावरांचे बिमा अशा अनेक सुविधा चांलु झाल्या आहे.नागरीकांचा या सेवानां चांगला प्रतिसाद