Tuesday, March 8, 2011

महा ई-सेवा केंद्राच्या मुख्य शासकीय सेवा खालील प्रमाणे

 •  सातबारा उत्तरा जन्म/म्रत्यु प्रमाणपत्र
 • राहिवासी प्रमाणपत्र
 • उत्तपन्न प्रमाणपत्र
 • जातीचे प्रमाणपत्र
 • वय,आधिवास प्रमाणप्रत्र                           
 • भुमिहिन प्रमाणपत्र
 • प्रकल्पग्रस्थ प्रमाणपत्र
 • महिअला आरक्षण प्रमाणपत्र
 • संजय गांधी योजना
 • राजीव गांधी योजना
 • फटाके, होटॆल,मिरवणुक परवाना
 • जेष्ट नागारिक प्रमाणपत्र
 • वास्थव्याचे प्रमाणपत्र
 • राशन कार्ड ,मतदान कार्ड
 • जनावरांचा विमा नोंदाणी
 • विविध एल..सी.विमा भराणा
 • रेल्वे /बस तिकीट बुकिंग
 • १७.सर्व डि.टी.एच रिचार्ज
 • नोकरी विषयी माहिती अर्ज व अशा अनेक शासकिय सुविधा.*******
Zenith Computers
                                                     *   प्युचर अहेल्थ सुरक्षा *


              नेहमीच तुमच्या जवळ्पास परिअवाराच्या आरोग्यासाठी
              दॆशभरात ३००० हून अधिक रुगणालयांचे नेटवर्क
              व्यक्तिगत योजना
              ५६७६७८ वर फ़.जि एसएमएअस करा

 

No comments: