Thursday, October 27, 2011

महा ई सेवा केंद्राआतर्गत कोणते उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत?

विविध दाखले देण्याकरीता शिबिरे आयोजित करणे.
विविध दाखल्यांकरिता आवश्यक असलेले अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणे व आवश्यक त्या कागदपत्राची पुर्तता करुन सदर अर्ज ऑनलाईन सादर करण्याची पर्यायी सुविधा सेतू केंद्र व ई-सेवा केंद्रामार्फत सुरु करणे.
गांव, नकाशा प्रमाणे अतिक्रमीत व बंद झालेले पाणंद / पांधण/ पानधन/ शेतरस्ते / शिवरस्ते / शिवाररस्ते मोकळे करणे.
एक महिन्याचेवर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे. त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे.
माहिती मिळण्यासाठी व तक्रार निवारणासाठी ई-लोकशाही प्रणाली (Help line) उपलब्ध करुन देणे.
नागरिकांना एका छत्राखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी समाधान योजना राबविणे
ई-चावडी योजना प्रलंबित विविध मुळ अधिकारीतेमधील महसूल प्रकरणे व अपिल प्रकरणे १ वर्षाच्या आत निकाली काढणे.
विविध शासकीय कामांसाठी मोबाईल, इंटरनेट, व्हीडीओ कॉन्फरन्स, जीपीएस., सॅटेलाईट ईमेजचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणे.
नागरिकांच्या सोईकरिता प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयात सुविधा कक्ष (facilitatiocentre) सुरु करणे.

अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी व तहसिल कार्यालयात बायोमेट्रीक यंत्रे बसविणे.

No comments: